Lopers ABC (Trappenmarathon)

A

Aanmelden

Aanmelden kan via de website forasevents.nl tot en met de week voor de start van het evenement.

Er is een limiet van 400 deelnemers. Bij het bereiken hiervan sluit de inschrijving. 

Aansprakelijkheid

Stichting Foras! is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Stichting Foras! behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Foras! kan worden verwacht.

Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.   


Annulering

Tot uiterlijk 2 weken voor de start, beschouwen we uw inschrijving als niet gedaan en vindt er volledige restitutie plaats, hierna wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het evenement kunnen de kosten van inschrijving niet worden gerestitueerd.


AVG

Bij inschrijving voor de Trappenmarathon of wanneer u om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie van dit evenement verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken met als doel het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de organisatie en een correcte uitvoering van het evenement. Verder geeft u ons bij inschrijving toestemming om foto’s die genomen worden tijdens het evenement op onze website en social media te publiceren. Geeft u hier geen toestemming voor of wil je deze toestemming op een later moment intrekken, verzoeken wij u om dit per email aan ons kenbaar te maken.

 

B

Bagage

In verband met de geldende Corona-maatregelen is het niet mogelijk om gebruik te maken van de bagage-opslag bij v.v. Schaesberg. Laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis/of in de auto (op eigen risico). Spullen die u nodig heeft tijdens de wedstrijd kunt u afgeven op het bagagepunt boven op de top bij de start/finish zone. Dit betreft een bewaakte opslag en is alleen toegankelijk voor onze medewerkers.

Bereikbaarheid

Per auto: Parkeren kunt u bij V.V. Schaesberg op de aangegeven plekken

V.V Schaesberg

Hofstraat 7,

6372 XC Landgraaf
telefoon: 045 531 6658

Stel de routeplanner in op bovenstaand adres. Volg altijd de aanwijzingen van onze verkeersregelaars! Op de Overstehofweg (voet van de Wilhelminaberg is een parkeerverbod.

Per openbaar vervoer:  U kunt de Wilhelminaberg bereiken vanaf  NS station Heerlen met buslijn 25. Voor meer info zie de website van Arriva. In verband met de geldende Corona maatregelen, adviseren wij u echter om met eigen vervoer te komen..

Betaal gegevens Buitenland

stichting Sport Promotion Landgraaf heeft de volgende bankgegevens.

IBAN nummer:  NL62 RBRB 0919 8948 28

BIC nummer:   RABO NL 2U


C

Collectieve inschrijving

Collectief inschrijven is mogelijk bij meer dan 10 deelnemers. U kunt een collectieve inschrijving aanvragen via het secretariaat ( info@forasevents.nl )

Contact

Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl


D

Deelname & Aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in geaccidenteerd terrein ( trappen, heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.).

Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording.

De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

Gezien de zwaarte van de trappenmarathon geldt een advies van onze medische dienst als bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen.

Hierover is geen discussie mogelijk.

Douches

In verband met de geldende Corona-maatregelen is het niet mogelijk om gebruik te maken van de douches bij v.v. Schaesberg.

Drankposten

Bij alle afstanden zorgen wij voor onze vermaarde ruim gesorteerde verzorgingsposten.

Op alle posten wordt water, cola en sportdrank verstrekt. Bij de finish is er eveneens water en sportdrank.


E

EHBO, zie M. Medische verzorging


F

Functioneel loopshirt

Een uniek functioneel loopshirt in zowel in getailleerde dames als heren maatvoering is optioneel bij te bestellen bij uw (voor) inschrijving.


H

Herinnering

Iedere deelnemer ontvangt een speciale herinneringsmedaille van deze unieke loop.

Honden

Het is helaas niet toegestaan u te laten vergezellen door honden op het parcours.


I

Inschrijfbureau

Tijdens het evenement kunt u het inschrijfbureau / wedstrijdsecretariaat vinden op de volgende locatie:

Voet van de Wilhelminaberg

(onder aan de trappen)

Vanaf 8.00 uur geopend voor het afhalen van de startnummers.


K

Kleedgelegenheid

In verband met de geldende Corona-maatregelen is het niet mogelijk om gebruik te maken van de kleedlokalen bij v.v. Schaesberg. Wij verzoeken iedere deelnemer om startklaar naar de locatie te komen en bagage zo veel mogelijk in de auto te laten.


Kosten deelname

Last Man Standing:   € 25,00        

Marathon:                   € 24,00        

Halve marathon:        € 19,00        

10 KM:                          € 14,00        

Try to climb 5 KM:        € 9,00  

Na- of daginschrijvingen zijn NIET mogelijk      

 

L

Last Man Standing

De ultieme uitdaging voor de ultralopers onder ons. De atleten starten om 9 uur en lopen door tot 18.00 uur Dit is voor iedereen de cut off time Diegene die zich hiervoor inschrijven worden pas vanaf een Marathon afstand opgenomen in de ranking. Eerder stoppen of opgeven gelden als een DNF, Did Not Finish.


M

Medische verzorging

Rode Kruis afd. Landgraaf verzorgt de medische begeleiding tijdens de wedstrijd.

Wij adviseren u op de achterkant van uw startnummer uw medische gegevens in te vullen.

In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.

Gezien de zwaarte van de trappenmarathon geldt een advies van onze medische dienst als bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen.

Hierover is geen discussie mogelijk.

Minimum leeftijd

Voor deelname van de afstanden vanaf 5 KM geldt een minimum leeftijd van 17 jaar.


N

Na-inschrijven

Na- of daginschrijvingen zijn niet mogelijk in verband met de geldende Corona-maatregelen .

Nieuwsbrieven

Door middel van nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.


P

Parcours

parcours0

Voor het parcours zie ook Informatie –>Locatie


S

Start / Finishlokatie

De start en finish ligt boven op de Wilhelminaberg (naast Snowworld)

Startnummer

Op de achterkant bestaat de mogelijkheid uw medische gegevens in te vullen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.


W

Wedstrijdsecretariaat

Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl

Weer

Houd de weerberichten goed in de gaten en pas hierop kleding, voeding en drinken aan!!!

Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten.