Lopers ABC Schneeberg Trail

A

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van SQM Time tot en met de week voor de start van het evenement. Er is een limiet van 500 deelnemers. Bij het bereiken hiervan sluit de inschrijving. 

Aansprakelijkheid

Stichting Foras! is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Stichting Foras! behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Foras! kan worden verwacht.

Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.   

Afval

Schneebergtrail loopt dwars door prachtige natuurgebieden en over zowel Nederlands als Duits grondgebied. Om te voorkomen dat er volgende jaren geen vergunning wordt verstrekt doen wij een dringend beroep op jullie als deelnemer om afval alleen achter te laten bij de verzorgingsposten. Hier zijn genoeg afvalbakken.

Het bewust weggooien op een andere plek, wordt bestraft met diskwalificatie.

Annulering

Tot uiterlijk 2 weken voor de start, beschouwen we uw inschrijving als niet gedaan en vindt er volledige restitutie plaats, hierna wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het evenement kunnen de kosten van inschrijving niet worden gerestitueerd.

AVG

Bij inschrijving voor de Schneeberg Trail of wanneer u om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie van dit evenement verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken met als doel het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de organisatie en een correcte uitvoering van het evenement.

Verder geeft u ons bij inschrijving toestemming om foto’s die genomen worden tijdens het evenement op onze website en social media te publiceren.

Geeft u hier geen toestemming voor of wil je deze toestemming op een later moment intrekken, verzoeken wij u om dit per email aan ons kenbaar te maken.

B

Bagage

Kleding en waardevolle spullen kunnen worden afgegeven in de bewaakte bagagetent op het kampeerterrein ( start/finishzone) bij de Camping. Bij je inschrijfpapieren ontvang je een bagagelabel. Dit correspondeert met je startnummer. Enkel op vertoon van uw startnummer kunt u uw spullen weer retour halen. Let op: In het geval van diefstal of verlies van je spullen kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Bekervrije trails 

Let op!!! onze Trails zijn bekervrij! Wij maken geen gebruik van plastic bekers bij onze verzorgingsposten (ook bij de finish). Je dient hiervoor zelf een (opvouwbare) racecup / beker mee te nemen als je iets wil drinken. Iedere deelnemer ontvangt bij het ophalen van zijn/haar startnummer een unieke Foras Events Jubileum Racecup! 

Bereikbaarheid

Per auto: Parkeren kunt u bij Camping Hoeve de Gastmolen op de aangegeven plekken: Lemierserberg 23, 6291 NM Vaals

Telefoon: 043 306 5755

Stel de routeplanner in op bovenstaand adres. Er is hier maar beperkt parkeergelegenheid dus carpoolen geniet de voorkeur.

Volg altijd de aanwijzingen van onze verkeersregelaars!

Per openbaar vervoer:  U kunt de camping Hoeve de gastmolen  bereiken vanaf  NS station Heerlen met buslijn 43. Voor
meer info zie de website van Arriva.

Betaal gegevens Buitenland

stichting Sport Promotion Landgraaf heeft de volgende bankgegevens:

IBAN nummer:  NL62 RBRB 0919 8948 28

BIC nummer:   RABO NL 2U

C

Collectieve inschrijving

Collectief inschrijven is mogelijk bij meer dan 10 deelnemers. U kunt een collectieve inschrijving aanvragen via het secretariaat ( info@forasevents.nl )

Contact

Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl

D

Deelname & Aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in geaccidenteerd terrein ( trappen, heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.).

Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording.

De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

Douches

Douches zijn te gebruiken met munt automaat. De organisatie stelt per deelnemer 1 douchemunt gratis ter beschikking. Overige extra munten dient u zelf mee te nemen / te kopen bij de camping receptie.

Drankposten

Bij alle afstanden zorgen wij voor onze
vermaarde ruim gesorteerde verzorgingsposten.

Op alle posten wordt water, Coca Cola en Born Sportdrank verstrekt. Bij de finish is er eveneens water en Born Sportdrank.

E

EHBO, zie M. Medische verzorging

G

Garderobe, zie B. Bagage 

GPX

 

Wij geven deze pas bewust een paar dagen voor het evenement vrij omdat de parcoursen tot op het laatste moment kunnen wijzigen. De route zal op de dag zelf ook met pijlen en borden worden aangegeven.

GPX-bestanden 26 November 2023:

Schneebergtrail 11km
Schneebergtrail 21km
Schneebergtrail 35km

In verband met mogelijke aanpassingen op de dag van de wedstrijd kan de route afwijken van het gpx-bestand. Je dient dan ALTIJD de pijlen en borden langs de route te volgen.

 

H

Herinnering

Iedere deelnemer ontvangt zoals altijd een unieke herinneringsmedaille met reliëf opdruk van deze Trail.

Honden

Anders dan onze andere trails zijn honden (aangelijnd) op de Schneebergtrail wel toegestaan. U dient dan wel als laatste op uw afstand te starten. 

 

I

Inschrijfbureau

Tijdens het evenement kunt u het inschrijfbureau / wedstrijdsecretariaat vinden op het parkeerterrein naast de start / finishzone

Vanaf 8.30 uur geopend voor het afhalen van de startnummers.

Na- of daginschrijvingen zijn NIET mogelijk

K

Kleedgelegenheid

Er worden tenten opgebouwd die als omkleedruimte gebruikt kunnen worden.

Kosten deelname

11 km  € 14,50

21 km  € 21,50

35 km  € 28,50

Bij de prijs inbegrepen zijn: verzorgingsposten, startnummer, medaille, parkeerplaats, veilige oversteekplaatsen en een heuvelachtige omgeving.

Daarnaast extra inbegrepen:  een € 0,50 douchemunt  & gratis herbruikbare / opvouwbare en afwasbare racecup ter ere van ons 10 jarig jubileum!

Na- of daginschrijvingen zijn NIET mogelijk     

M

Medische verzorging

De medisch begeleiding wordt verzorgd door  First Responder unit Zuyd. Wij adviseren u op de achterkant van uw startnummer uw medische gegevens in te vullen. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen.

Hierover is geen discussie mogelijk.

Minimum leeftijd

Voor deelname van de afstanden geldt een minimum leeftijd van 17 jaar.

N

Na-inschrijven

Er zijn geen na- of daginschrijvingen.

Nieuwsbrieven

Door middel van nieuwsbrieven wordt u op
de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.

P

Parcours

Tzt worden hier de gpx bestanden vermeld. Wij geven deze pas bewust een paar dagen voor het evenement vrij omdat de parcoursen tot op het laatste moment kunnen wijzigen. De route zal op de dag zelf ook met pijlen en borden worden aangegeven.

Programma

Zondag 26 november 2023

08:30 uur: Aanmeldbureau open

10:00 uur: Start 35 km trail

10.30 uur: Start 11 km trail

11:00 uur: Start 21 km trail

12.30 uur: Prijsuitreiking 11 km

13.00 uur: Prijsuitreiking 21 km en 35 km

15:00 uur: Sluiting parcours

S

Start / Finishlocatie

De start en finish ligt op het terrein van Camping Hoeve de Gastmolen ( Vaals) Lemierserberg 23, 6291 NM Vaals

Telefoon: 043 306 5755

Startnummer

Op de achterkant bestaat de mogelijkheid
uw medische gegevens in te vullen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
deelnemer. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.

V

Verzorgingsposten

Bij alle afstanden zorgen wij voor onze vermaarde ruim gesorteerde  verzorgingsposten.

Op iedere post vindt je water, Born Sportdrank en Coca Cola.

11 KM trail = 1 post.

21 KM Trail = 2 posten.

35 KM Trail = 4 posten.

 

 Let op!! Onze verzorgingsposten zijn bekervrij! Wij maken geen gebruik van plastic bekers bij onze verzorgingsposten (ook niet bij de finish).

 

35KM ( 4 posten)

Verzorgingspost 1 zit op 9 km

Verzorgingspost 2 zit op 15 km.

Verzorgingspost 3 zit op 22,5 km.

Verzorgingspost 4 zit op 30 km

 

21KM (2 posten)

De 1e post zit bij deze afstand op 8,5 km

Verzorgingspost 2 bevindt zich op 16 km

 

11KM ( 1post)

Deze afstand heeft 1 post en deze zit op 6km

W

Wedstrijdsecretariaat

Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl

Weer

Houd de weerberichten goed in de gaten en pas hierop kleding, voeding en drinken aan!!!

Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten.