Lopers ABC Oudejaarsloop

A

Aanmelden
Aanmelden kan via de link op de website en tot en met 29 december 2023. Er is een limiet van 500 deelnemers. Bij het bereiken hiervan sluit de inschrijving en is er ook geen na-inschrijving mogelijk.

Afval
Oudejaarsloop vindt plaats in een prachtig natuurgebied. Om te voorkomen dat er volgende jaren geen vergunning wordt verstrekt doen wij een dringend beroep op jullie als deelnemer om afval alleen achter te laten bij de verzorgingsposten. Hier zijn genoeg afvalbakken.

Het bewust weggooien op een andere plek, wordt bestraft met diskwalificatie.

Aansprakelijkheid
Stichting Foras! is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Stichting Foras! behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Foras! kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Annulering
Tot uiterlijk 2 weken voor de start, beschouwen we uw inschrijving als niet gedaan en vindt er volledige restitutie plaats, hierna wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het evenement kunnen de kosten van inschrijving niet worden gerestitueerd.

AVG
Bij inschrijving voor de wedstrijden van Foras! of wanneer u om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie van dit evenement verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken met als doel het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de organisatie en een correcte uitvoering van het evenement.

Verder geeft u ons bij inschrijving toestemming om foto’s die genomen worden tijdens het evenement op onze website en social media te publiceren.

Geeft u hier geen toestemming voor of wil u deze toestemming op een later moment intrekken, verzoeken wij u om dit per email aan ons kenbaar te maken.

B

Bagage
Kleding en waardevolle spullen kunnen worden afgegeven in de bewaakte bagage ruimte bij Voetbal vereniging Eikenderveld. Bij je inschrijfpapieren ontvang je een bagagelabel. Dit correspondeert met je startnummer. Enkel op vertoon van uw startnummer kunt u uw spullen weer retour halen. Let op: In het geval van diefstal of verlies van je spullen kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld.

Bereikbaarheid
Per auto: Parkeren kunt u bij S.V. Eikenderveld op de aangegeven plekken of bij de rondom gelegen parkeerplaatsen. LET OP HIER LOPEN DEELNEMERS!

Inschrijving en ophalen startnummer vindt plaats bij S.V. Eikenderveld.

S.V. Eikenderveld  Koekoeksweg 4 6411 RX Heerlen

Stel de routeplanner in op bovenstaand adres. Volg altijd de aanwijzingen van onze verkeersregelaars!

Voor openbaar vervoer kunt u terecht op de website van Arriva.

 

Betaal gegevens Buitenland
Stichting Foras heeft de volgende bankgegevens:

IBAN nummer: NL53 RABO 0313 3458 64

BIC nummer: RABO NL 2U

C

Collectieve inschrijving
Collectief inschrijven is mogelijk bij meer dan 10 deelnemers. U kunt een collectieve inschrijving aanvragen via het secretariaat (info@forasevents.nl)

Contact
Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl 

D

Daginschrijving
Voor dag inschrijving kunt u terecht bij ons inschrijfbureau vanaf 13.00 uur.

Deelname & Aansprakelijkheid
Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

Een advies van onze medische dienst als bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen. Hierover is geen discussie mogelijk.

Douches
Douches zijn te gebruiken bij S.V. Eikenderveld.

Drankposten
Bij de 10km afstand is er een halverwege een drankpost. Bij de finish is er eveneens water en Born sportdrank.

E

EHBO
zie M. Medische verzorging.

 

G

Garderobe
zie B. Bagage

GPX
De route zal op de dag zelf met pijlen en borden worden aangegeven.

GPX-bestanden 31 december 2023:

Oudejaarsloop 5km

Oudejaarsloop 10km

In verband met onverwachte aanpassingen op de wedstrijddag zelf kan de route afwijken van het gpx-bestand. Je dient dan ALTIJD de pijlen en borden langs de route te volgen.

H

Herinnering
Iedere deelnemer ontvangt een speciale herinneringsmedaille met reliëf opdruk van deze wedstrijd.

Honden
Het is helaas niet toegestaan u te laten vergezellen door honden op het parcours.

I

Inschrijfbureau
Tijdens het evenement kunt u het inschrijfbureau / wedstrijdsecretariaat vinden op de volgende locatie:

S.V. Eikenderveld 
Koekoeksweg 4
6411 RX Heerlen.

Zondag 31 december 2023 vanaf 13.00 uur geopend voorafgaand aan de diverse starts voor het afhalen van de startnummers.

K

Kosten deelname
5KM € 9,95
10KM € 12,50

Bij de prijs inbegrepen zijn: tijdswaarneming, een autoluw parcours, op de 10km een drankpost halverwege, finish verzorgingspost, startnummer, ter plaatse vers gebakken oliebol, consumptiebon voor in de kantine, een fantastische groene omgeving, de speciale jubileum medaille, verwarmde omkleedlokalen en douches.  

M

Medische verzorging
De medisch begeleiding wordt verzorgd door  erkende EHBO’ers. Wij adviseren u op de achterkant van uw startnummer uw medische gegevens in te vullen. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen. Hierover is geen discussie mogelijk.

Minimum leeftijd
Voor deelname van de afstanden geldt een minimum leeftijd van 17 jaar.

N

Na-inschrijven 
Zie D Daginschrijving.

Nieuwsbrieven
Door middel van nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.

O

Omkleedgelegenheid
Er is voldoende gratis verwarmde kleedgelegenheid in de kleedlokalen van S.V. Eikenderveld.

P

Parcours
T.z.t. worden hier de gpx bestanden vermeld. Wij geven deze pas bewust een paar dagen voor het evenement vrij omdat de parcoursen tot op het laatste moment kunnen wijzigen.

Podiumprijzen
Er zijn podiumprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 op elke afstand voor dames en heren. Wij hanteren geen aparte leeftijdscategorieën.

Programma

Zondag 31 december 2023

  • 13:00 uur: Aanmeldbureau open
  • 15:00 uur: Start 10 km
  • 15:05 uur: Start 5 km
  • 15.30 uur: Prijsuitreiking 5 km
  • 15.40 uur: Prijsuitreiking 10 km
  • 16:15 uur: Sluiting parcours

S

Start / Finishlokatie
De start en finish ligt bij S.V. Eikenderveld  Koekoeksweg 4 6411 RX Heerlen.

Startnummer
Op de achterkant bestaat de mogelijkheid uw medische gegevens in te vullen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.

V

Verzorgingsposten
Zie D Drankposten.

W

Wedstrijdsecretariaat
Voor alle schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl 

Weer
Houd de weerberichten goed in de gaten en pas hierop kleding, voeding en drinken aan!!! Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten.