Lopers ABC. (Hivernaltrail)

A

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van SQM Time  tot en met de week voor de start van het evenement. Er is een limiet van 800 deelnemers. Er is na-inschrijving of daginschrijving mogelijk tegen een aangepast tarief.

Aansprakelijkheid

Stichting Foras! is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Stichting Foras! behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Foras! kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Annulering

Tot uiterlijk 1 week voor de start, beschouwen we je inschrijving als niet gedaan en vindt er volledige restitutie plaats, wel wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het evenement kunnen de kosten van inschrijving niet worden gerestitueerd.

AVG

Bij inschrijving voor de Hivernal Trail of wanneer je om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie van dit evenement verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken met als doel het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de organisatie en een correcte uitvoering van het evenement. Verder geeft u ons bij inschrijving toestemming om foto’s die genomen worden tijdens het evenement op onze website en social media te publiceren. Geef je hier geen toestemming voor of wil je deze toestemming op een later moment intrekken, verzoeken wij je om dit per email aan ons kenbaar te maken.

B

Bagage

Kleding en waardevolle spullen kunnen worden afgegeven in de bewaakte bagage ruimte bij Voetbal vereniging Schaesberg. Bij je inschrijfpapieren ontvang je een bagagelabel. Dit correspondeert met je startnummer. Enkel op vertoon van uw startnummer kunt u uw spullen weer retour halen. Let op: In het geval van diefstal of verlies van je spullen kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld.

Bekervrije trails

Let op!!! onze Trails zijn bekervrij! Wij maken geen gebruik van plastic bekers bij onze verzorgingsposten (ook niet bij de finish). Je dient hiervoor zelf een (opvouwbare) racecup / beker mee te nemen als je iets wil drinken. Je kunt ook een opvouwbare racecup / beker kopen bij het afhalen van je startnummer bij de inschrijfbalie, mocht je er nog geen hebben.

Bereikbaarheid

Per auto: Parkeren kunt u bij V.V. Schaesberg op de aangegeven plekken of bij Overste Hof. inschrijving en ophalen startnummer vindt plaats bij V.V. Schaesberg. V.V Schaesberg Hofstraat 7, 6372 XC Landgraaf Telefoon: 045 531 6658 Stel de routeplanner in op bovenstaand adres. Volg altijd de aanwijzingen van onze verkeersregelaars! Per openbaar vervoer: U kunt V.V. Schaesberg bereiken vanaf NS station Heerlen met buslijn 25. Voor meer info zie de website van Veolia Transport.

Betaal gegevens Buitenland

Stichting Foras heeft de volgende bankgegevens. IBAN nummer: NL53 RABO 0313 3458 64 BIC nummer: RABO NL 2U

C

Collectieve inschrijving

Collectief inschrijven is mogelijk bij meer dan 10 deelnemers. U kunt een collectieve inschrijving aanvragen via het secretariaat ( info@forasevents.nl)

Contact

Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl

D

Deelname & Aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in geaccidenteerd terrein ( trappen heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures. Gezien de zwaarte van het parcours geldt een advies van onze medische dienst als bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen. Hierover is geen discussie mogelijk.

Douches 

Gratis warme douches zijn bij V.V. Schaesberg aanwezig.

Drankposten

Bij alle afstanden zorgen wij voor onze vermaarde ruim gesorteerde verzorgingsposten. Op alle posten wordt water, Coca Cola en Born sportdrank verstrekt. Bij de finish is er eveneens water en Born sportdrank.

E

EHBO, zie M. Medische verzorging

 

G

Garderobe, zie B. Bagage

GPX-bestanden

Deze worden kort voor het evenement bekend gemaakt. Door allerlei omstandigheden kunnen er nog aanpassingen gedaan worden aan de routes.

 

H

Herinnering

Iedere deelnemer ontvangt een speciale herinneringsmedaille met reliëf opdruk van onze trail.

Honden

Het is helaas niet toegestaan u te laten vergezellen door honden op het parcours.

I

Inschrijfbureau

Tijdens het evenement kunt u het inschrijfbureau / wedstrijdsecretariaat vinden op de volgende locatie: V.V Schaesberg Hofstraat 7, 6372 XC Landgraaf 045-5316658 Zaterdag 27 januari vanaf 14.00 uur en zondag 28 januari  vanaf 8.00 uur is deze geopend voorafgaand aan de diverse starts voor het afhalen van de startnummers.

K

Kleedgelegenheid

Er is voldoende gratis verwarmde kleedgelegenheid in de kleedlokalen van V.V Schaesberg.

Kosten deelname

Deze worden binnenkort vastgesteld en bekend gemaakt.

M

Medische verzorging

First Responder Unit Zuid verzorgt de medische begeleiding tijdens de wedstrijd. Wij adviseren u op de achterkant van uw startnummer uw medische gegevens in te vullen. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn. Een advies van onze medische dienst is altijd bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen. Hierover is geen discussie mogelijk.

Minimum leeftijd

Voor deelname van alle afstanden geldt een minimum leeftijd van 17 jaar.

N

Na-inschrijven 

Na-of daginschrijven is  mogelijk tegen een aangepast tarief.

Nieuwsbrieven 

Door middel van nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.

P

Parcours

Tzt worden hier de gpx bestanden vermeld. Wij geven deze pas bewust een paar dagen voor het evenement vrij omdat de parcoursen tot op het laatste moment kunnen wijzigen.

Podiumprijzen

Er zijn podiumprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 op elke afstand voor dames en heren. Wij hanteren geen aparte leeftijdscategorieën.  

Programma 

Zaterdag 27 januari 2023 14:00 uur: Aanmeldbureau open. 15.00 uur: Start Sprint trail. 19:00 uur: Start Night trail 

Zondag 28 januari 2023 08.00 uur: Aanmeldbureau open. Vanaf 10.00 uur: starts diverse afstanden

S

Start / Finishlokatie

Eveneens bij de sporthal / kantine van V.V. Schaesberg. Toeschouwers zijn van harte welkom om u te komen aanmoedigen. V.V Schaesberg Hofstraat 7, 6372 XC Landgraaf 045 531 6658

Startnummer

Op de achterkant bestaat de mogelijkheid uw medische gegevens in te vullen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.

V

Verzorgingsposten

Er zijn diverse verzorgingsposten voorzien van ons ruime vermaarde assortiment. ( dit kan verschillen per trail) Water, Born Sportdrank, Coca Cola, winegums, sinaasappels, bananen, spekjes, nootjes / pinda’s, chocolade, koekjes Let op!! Onze verzorgingsposten zijn bekervrij! Wij maken geen gebruik van plastic bekers bij onze verzorgingsposten (ook bij de finish). Je dient hiervoor zelf een (opvouwbare)racecup / beker mee te nemen als je iets wil drinken. Je kunt ook een opvouwbare racecup /beker bestellen bij je inschrijving mocht je er nog geen hebben.

W

Wedstrijdsecretariaat

Voor alle schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl

Weer

Houd de weerberichten goed in de gaten en pas hierop kleding, voeding en drinken aan!!! Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten.