LOPERS ABC. (CORIOTRAIL)

A

Aanmelden
Aanmelden kan via de link op de website en tot en met de week voor de start van het evenement. Er is een limiet van 250 deelnemers. Bij het bereiken hiervan sluit de inschrijving en is er ook geen na-inschrijving mogelijk

Aansprakelijkheid
Stichting Foras! is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Stichting Foras! behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Foras! kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Annulering
Tot uiterlijk 1 week voor de start, beschouwen we je inschrijving als niet gedaan en vindt er volledige restitutie plaats, wel wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het evenement kunnen de kosten van inschrijving niet worden gerestitueerd.

AVG
Bij inschrijving voor de wedstrijden van Foras! of wanneer je om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie van dit evenement verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken met als doel het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de organisatie en een correcte uitvoering van het evenement. Verder geef je ons bij inschrijving toestemming om foto’s die genomen worden tijdens het evenement op onze website en social media te publiceren. Geef je hier geen toestemming voor of wil je deze toestemming op een later moment intrekken, verzoeken wij je om dit per email aan ons kenbaar te maken.

B

Bagage
Kleding en waardevolle spullen kunnen worden afgegeven in de bewaakte bagage ruimte bij Voetbal vereniging RKHBS. Bij je inschrijfpapieren ontvang je een bagagelabel. Dit correspondeert met je startnummer. Enkel op vertoon van uw startnummer kunt u uw spullen weer retour halen. Let op: In het geval van diefstal of verlies van je spullen kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld.

Bekervrije trails
Let op!!! onze Trails zijn bekervrij! Wij maken geen gebruik van plastic bekers bij onze verzorgingsposten (ook bij de finish). Je dient hiervoor zelf een (opvouwbare) racecup / beker mee te nemen als je iets wil drinken. Je kunt ook een opvouwbareracecup / beker bestellen bij je inschrijving mocht je er nog geen hebben.

Bereikbaarheid
Per auto: Parkeren kunt u bij V.V. RKHBS op de aangegeven plekken of bij de rondom gelegen parkeerplaatsen. LET OP HIER LOPEN DEELNEMERS!

Inschrijving en ophalen startnummer vindt plaats bij V.V. RKHBS.

 V.V RKHBS Zandweg 193 6419PK Heerlen  Telefoon: 045 541 3872 Stel de routeplanner in op bovenstaand adres. Volg altijd de aanwijzingen van onze verkeersregelaars!

Betaal gegevens Buitenland
Stichting Foras heeft de volgende bankgegevens. IBAN nummer: NL53 RABO 0313 3458 64 BIC nummer: RABO NL 2U

C

Collectieve inschrijving
Collectief inschrijven is mogelijk bij meer dan 10 deelnemers. U kunt een collectieve inschrijving aanvragen via het secretariaat (info@forasevents.nl)

Contact
Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl

D

Deelname & Aansprakelijkheid
Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie en dient ervaring te hebben met het lopen in geaccidenteerd terrein ( trappen heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures. Gezien de zwaarte van het parcours geldt een advies van onze medische dienst als bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen. Hierover is geen discussie mogelijk.

Douches
Niet mogelijk ivm CORONA MAATREGELEN

Drankposten
Bij alle afstanden zorgen wij voor onze vermaarde ruim gesorteerde verzorgingsposten. Op alle posten wordt water, cola en sportdrank verstrekt. Bij de finish is er eveneens water en sportdrank.

E

EHBO
zie M. Medische verzorging

G

Garderobe
zie B. Bagage

H

Herinnering
Iedere deelnemer ontvangt een speciale herinneringsmedaille met reliëf opdruk van onze trail.

Honden
Het is helaas niet toegestaan u te laten vergezellen door honden op het parcours.

I

Inschrijfbureau
Tijdens het evenement kunt u het inschrijfbureau / wedstrijdsecretariaat vinden op de volgende locatie: V.V RKHBS Zandweg 193, 6419PK Heerlen  045 541 3872. Zondag 23 augustus 2020 vanaf 8.00 uur geopend voorafgaand aan de diverse starts voor het afhalen van de startnummers.

K

Kosten deelname
10KM € 14,50
20KM € 18,50
Bij de prijs inbegrepen zijn: verzorgingsposten, startnummer, medaille, verwarmde omkleedlokalen, parkeerplaats, veilige oversteekplaatsen en een heuvelachtige omgeving.

M

Medische verzorging
Rode Kruis Parkstad verzorgt de medische begeleiding tijdens de wedstrijd. Wij adviseren u op de achterkant van uw startnummer uw medische gegevens in te vullen. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn. Gezien de zwaarte van de Coriotrail geldt een advies van onze medische dienst als bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen. Hierover is geen discussie mogelijk.

Minimum leeftijd
Voor deelname van de afstanden vanaf 10 KM geldt een minimum leeftijd van 17 jaar.

N

Na-inschrijven 
Na-inschrijven is niet mogelijk tenzij anders vermeld. De organisatie streeft er naar om voor iedere finisher een medaille te reserveren echter voor na-inschrijvers kan dit niet gegarandeerd worden.

Nieuwsbrieven
Door middel van nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.

O

Omkleedgelegenheid
Er is voldoende gratis verwarmde kleedgelegenheid in de kleedlokalen van V.V RKHBS.

P

Parcours
T.z.t. worden hier de gpx bestanden vermeld. Wij geven deze pas bewust een paar dagen voor het evenement vrij omdat de parcoursen tot op het laatste moment kunnen wijzigen.

Podiumprijzen
Er zijn podiumprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 op elke afstand voor dames en heren. Wij hanteren geen aparte leeftijdscategorieën.

Programma

Zondag 23 augustus 2020
  • 08:00 uur:Aanmeldbureau open
  • 10:00 uur:Start 10 km trail
  • 11:00 uur:Prijsuitreiking 10 km
  • 12.00 uur:Start 20 km trail
  • 13.30 uur:Prijsuitreiking 20 km
  • 15:00 uur:Sluiting parcours

S

Start / Finishlokatie
Eveneens bij de sporthal / kantine van V.V. RKHBS Toeschouwers zijn van harte welkom om u te komen aanmoedigen. Houd hierbij wel de dan geldende Corona-maatregelen in acht. V.V RKHBS Zandweg 193, 6419PK Heerlen 045-541 3872

Startnummer
Op de achterkant bestaat de mogelijkheid uw medische gegevens in te vullen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.

V

Verzorgingsposten
Er zijn diverse verzorgingsposten voorzien van ons ruime vermaarde assortiment. ( dit kan verschillen per trail) Water Born Sportdrank Cola Winegums Sinaasappels Bananen spekjes Nootjes / pinda’s Chocolade Koekjes Let op!! Onze verzorgingsposten zijn bekervrij! Wij maken geen gebruik van plastic bekers bij onze verzorgingsposten (ook bij de finish). Je dient hiervoor zelf een (opvouwbare)racecup / beker mee te nemen als je iets wil drinken. Je kunt ook een opvouwbare racecup /beker bestellen bij je inschrijving mocht je er nog geen hebben.

W

Wedstrijdsecretariaat
Voor alle schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@forasevents.nl

Weer
Houd de weerberichten goed in de gaten en pas hierop kleding, voeding en drinken aan!!! Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten.