Wijziging Datum Trappenmarathon

Beste trappenlopers, 

Helaas hebben wij een tweetal beslissingen moeten nemen die ons zwaar valt. De 6e Wilhelminaberg Trappenmarathon moeten we gaan vervroegen en wel naar ZATERDAG 12 SEPTEMBER.  Daarnaast komt de kidsrun helemaal te vervallen.

Reden datum wijziging

Het vervelende toeval wil dat de gemeente landgraaf op maandag 14 september gaat beginnen met de aanleg van het “Licht Kunstwerk” welke gerealiseerd zal worden op de top van de Wilhelminaberg.  Dit kunstwerk moet opgeleverd worden voor 31 december 2020. Op 1 januari 2021 zal het feestelijk onthuld worden.

Dat betekent dat op 3 oktober  de trap en top plateau van de Wilhelminaberg niet veilig betreden kan worden vanwege de werkzaamheden. Hierdoor worden wij noodgedwongen uit te wijken naar een andere datum. Alleen 12 september is dan nog mogelijk dit jaar.

U kunt zich voorstellen dat wij totaal zijn overvallen door deze mededeling,  want het vergunningstraject liep al.

Wat betekent dit concreet voor u als deelnemer:

  • U doet wel mee op zaterdag 12 september  ( slechts 3 weken eerder dan de oorspronkelijke datum van 3 oktober).  Dan hoeft u niets te doen.  Uw inschrijving blijft geldig.
  • U kunt niet deelnemen op 12 september. Dan stuurt u een mailtje naar info@forasevents.nl en wij storten u het inschrijfgeld minus verwerkingskosten van Larssie.com (inschrijfmodule) terug.  Vermeld in het mailtje ook uw bankgegevens.

Uiteraard hopen wij iedereen  aan de start te mogen begroeten.

KIDSRUN

In overleg met de veiligheidsregio Limburg-Zuid en de gemeente Landgraaf hebben wij gekeken hoe we de gezondheid en veiligheid van deelnemers, vrijwilligers én het publiek kunnen garanderen.

Voor onze kidsrun in deze vorm  met hele enthousiaste ouders, begeleiders   (op zoek naar de  mooiste foto van hun sportieve jeugd) een haast onmogelijke taak om dit in goede banen te leiden rondom de top van de berg, de finish en daarbij ook nog die welbekende 1.5 meter afstand  in acht te nemen. Daarnaast zouden wij ook een moreel verkeerd signaal afgeven om met een kwetsbare groep ( de kinderen met een beperking) deel te nemen aan de kidsrun. Sponsor en betrokken partner SNS Bank deelt deze visie volkomen en steunt ons in dit moeilijke besluit.

Wat betekent dit concreet voor deelnemende kids:

  • Het inschrijfgeld van uw kind wordt in de week na 12 september gewoon teruggestort minus verwerkingskosten van Larssie.com (inschrijfmodule)  Wilt u hiervoor de bijbehorende bankgegevens van uw ingeschreven zoon of dochter aan ons doorgeven?

Rest mij niets verder  dan namens de gehele organisatie onze  hoop uit te spreken dat wij jullie op zaterdag  12 september 2020 mogen verwelkomen voor een sportieve 6e editie van de Wilhelminaberg Trappenmarathon.

Met sportieve groet,

Danny Roufs  / voorzitter

vrijwilligers team Trappenmarathon